STEROWANIE

Ruch

Klikając na wybrane miejsce lub używając klawiszy W, A, S, D możesz poruszać swoją postacią. Klikając lewym przyciskiem myszy możesz zmienić kąt kamery, klikając prawym przyciskiem myszy obrócisz swoją postać.

Jeśli przyciśniesz klawisz M wyświetlą się informacje o obszarze i pozycje NPC. Ponadto klikając na wybrane miejsce na mapie Twoja postać pobiegnie tam automatycznie.

Atak

Cel możesz wybrać przy pomocy myszy lub klawisza Tab. Zaatakujesz go klikając dwa razy na niego lub używając polecenia "atak" ze swojej listwy umiejętności.

Przedmioty

Klikając prawym lub dwukrotnie lewym przyciskiem myszy otworzysz skrzynię. Jeśli klikniesz na strzałkę znajdującą się w dolnym oknie przedmiotów, to możesz zabrać przedmiot. Otwórz klawiszem I swoją torbę i kliknij dwukrotnie na przedmiot, aby go użyć lub założyć.

Login Zarejestrowany?
Zarejestruj Nie masz jeszcze konta?

Logując się akceptuję OWU

Zarejestruj się łatwo i za darmo.

Wprowadź swój adres e-mail i hasło

Wymagania dotyczące hasła: 10-18 znaków, co najmniej jedna duża i jedna mała litera oraz jedna cyfra. Znaki specjalne nie są dozwolone.


W grze obowiązują nasze OWU i Oświadczenie o ochronie danych.